Đào kênh mương thoát nước, phát quang đường làng ngõ xóm

Công đoàn trường Mầm non Thạch Đỉnh tham gia xây dựng nông thôn mới ở các xom

Hưởng ứng " Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới" của Tập thể cán bộ giáo viên Trường Mầm non Thạch Đỉnh


Các bài viết khác

Các giáo viên nghiêm túc làm bài thi

Hội thi giáo viên giỏi trường

Hội thi giáo viên giỏi trường thu hút 15 giáo viên tham gia và hưởng ứng nhiệt tình


Các bài viết khác

Các bài viết khác