Hoạt động công đoàn

Xã hội ngày càng phát triển thì cuộc sống con người ngày càng được nâng cao.Bên cạnh đó vấn nạn về thực phẩm đang được toàn xã hội chú trọng.nắm bắt được vấn đề công đoàn