Hội thi giáo viên giỏi trường

Ngày 29 tháng 10 năm 2017  Trường mầm non đã tổ chức thành công hội thi giáo viên giỏi trường. hội thi diễn ra nghiêm túc không có hiện tượng giở tài liệu hay đưa tài liệu vào phòng thi.