BẢN TIN

Tưng bừng ngày hội đến trường của bé

Tưng bừng ngày hội đến trường của bé

Thực hiện hướng dẫn của sở GDĐT Hà Tĩnh, Phòng GDĐT Thạch Hà , ngày 5\9 trường MN Thạch Đỉnh đả tổ chức thành công ngày hội đến trường của bé